menu

Iedereen is nodig op de arbeidsmarkt

We starten het nieuwe jaar nog steeds met een grote krapte op de arbeidsmarkt. Om alle banen te vervullen hebben we echt iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat we ons komend jaar meer moeten richten op kansengelijkheid, zodat niemand buiten de boot valt.

We starten het nieuwe jaar nog steeds met een grote krapte op de arbeidsmarkt. Hoewel er kleine schommelingen zijn, blijft het tekort aan personeel bestaan. De vergrijzing piekt pas in 2040, dus het tekort zal voorlopig blijven toenemen. Om alle banen te vervullen hebben we echt iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat we ons komend jaar meer moeten richten op kansengelijkheid, zodat niemand buiten de boot valt. Daarbij is het belangrijk dat we ieders potentieel benutten. In 2024 wordt het denken vanuit talenten voor employer branding de norm. Onze eigen strateeg Gijs de Jong deelt in deze blog wat volgens hem de rol van employer branding is in een nog altijd uitdagende arbeidsmarkt.

Om alle vacatures te vullen, moet iedereen meedoen op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat werkelijk iedereen zich ook welkom voelt. In de wereld van arbeidsmarktcommunicatie gaat het al veel over diversiteit en inclusie, maar kansengelijkheid is net zo belangrijk om iedereen mee te laten doen. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe wet voor loontransparantie die EU-landen verplicht informatie over salarissen openbaar te maken, met als doel de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verminderen. “We verwachten dat we volgend jaar meer campagnes gaan maken waarin gelijke kansen de hoofdrol spelen. Het betekent niet dat we iedereen bij hetzelfde eindstation krijgen, maar juist dat alle soorten werknemers de kans krijgen om te beginnen aan de reis”, vertelt Gijs.

Talenten in plaats van tekorten

Dat heeft ook een effect op hoe er gezocht wordt naar talent. Ieders potentieel moet benut worden. Daarom zullen moderne werkgevers veel minder denken vanuit functies en hoe iemand daarin past, maar worden de talenten van de werkzoekende centraal gesteld. Functieomschrijvingen worden verleden tijd. Een rol binnen een organisatie wordt idealiter opgebouwd op basis van de talenten en interesses van de werkzoekenden. Gijs: “Jongeren kijken naar wat ze kunnen, en daar moeten organisaties zich ook op gaan richten. Zo zorg je voor aansluiting bij de nieuwe generatie die straks de arbeidsmarkt opkomt. En dat is heel belangrijk om de vergrijzing tegen te gaan en stappen te zetten om de krapte op te lossen.”

Menselijke empathie in AI

Goed nieuws: AI gaat ons helpen bij deze uitdaging. Nu al maakt het matchen en sourcen eenvoudiger. Tegelijkertijd ontbreekt bij AI de menselijke empathie, en dat is juist in employer branding enorm belangrijk. Gijs licht toe: “Als je ergens wilt gaan werken, dan wil je je herkennen in de baan en de cultuur. Het is niet gunstig als het proces onmenselijk aanvoelt; dat wordt ook wel het ‘chatboteffect’ genoemd. De uitdaging zit ’m in het benutten van technologieën om het wervingsproces te optimaliseren maar die wel hand in hand laten gaan met menselijke aspecten zoals empathie”, aldus Gijs.

Krapte blijft

De krapte op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat er veel aandacht is voor employer branding. Ons vak staat op de kaart. Daar zijn we trots op! De rol van het vak wordt de komende jaren alleen nog maar belangrijker, doordat we te maken hebben met een hoge uitstroom door de vergrijzing, die zeker nog tot 2040 duurt. “Helaas is het implementeren van een employer branding-strategie geen quick fix. Goede mensen met gedeelde ambities dragen bij aan het succes van een organisatie. Het afgelopen jaar hebben we ons er dan ook hard voor ingezet om de ambities van talenten en werkgevers samen te brengen met als doel organisaties en mensen gelukkig maken. Daarom is een strategisch plan voor de lange termijn noodzakelijk om zo organisaties in de toekomst te blijven voorzien van gemotiveerd personeel. We nemen onze rol als specialist serieus en dat betekent dat we iedereen van een oplossing willen voorzien. Voor iedere klant en voor ieder probleem. Daar ligt onze focus voor het komende jaar!”, sluit Gijs af.