menu

DJI

Er zit meer achter werken bij DJI

Uitdaging

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met 16.000 medewerkers, kent verschillende soorten inrichtingen voor diverse categorieën gedetineerden, onder andere gevangenissen, forensische klinieken, detentiecentra en jeugdinrichtingen.

De opdracht is om DJI te laden als interessante werkgever en daarbij óók nieuwe doelgroepen aan te spreken, en het realiseren van kwalitatief websitebezoek. Er zijn niet alleen beveiligers nodig, maar ook verpleegkundigen, sociaal werkers, psychologen en staf. Deze groepen hebben nauwelijks een beeld van DJI als werkgever.

Campagne

De campagne ‘Er zit meer achter werken bij DJI’ kantelt je beeld van de DJI. Het werken draait niet enkel om het opsluiten van justitiabelen, maar vooral ook om het vooruithelpen van mensen en hoe je iemand voorbereidt op een terugkeer in de samenleving. De campagne daagt je daarom uit voorbij je eigen vooroordelen te kijken.
Irresistable employer brand Irresistable employer brand Irresistable employer brand Irresistable employer brand

Effect

De aanpak slaat aan. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat de aantrekkelijkheid van DJI als werkgever stijgt met 28%, als gevolg van de employer branding campagne. Niet alleen weten we het beeld te kantelen, de campagne activeert ook: het aantal websitebezoekers laat met bijna 100.000 per maand een flinke stijging zien. En als klap op de vuurpijl vertaalt deze toename in websiteverkeer zich ook in sollicitaties. Het aantal vervulde vacatures komt in 2022 uit op 1.900, waar 1.200 was geprognotiseerd.

Generatie D

Ministerie van Defensie