menu

Douane

Nederland komt verder door de Douane

Uitdaging

Het werk van de Douane is de afgelopen jaren flink uitgebreid en complexer geworden. Brexit, sancties tegen Rusland en de sterke groei van de wereldwijde handel door e-commerce dragen hieraan bij. Daarom heeft de Douane de komende jaren honderden nieuwe medewerkers nodig. Maar de arbeidsmarkt is krapper dan ooit.

Gelukkig is de Douane een bekende en zichtbare organisatie. Tenminste dat zou je denken. In de praktijk blijkt dat mensen toch niet zo goed weten wat de Douane zoal doet. De organisatie is vooral bekend van de koffercontroles tijdens de vakantie. Dat beperkte beeld zorgt ervoor dat veel potentieel talent al bij voorbaat afhaakt.

Oplossing

Zowel het werkveld als de maatschappelijke rol van de Douane zijn een stuk groter dan de meeste mensen denken. De organisatie stimuleert eerlijke handel, zorgt voor veilige producten en werkt nauw samen met bedrijven om controles en accijnzen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Met onze campagne ‘Nederland komt verder door de Douane’ vertellen we het hele verhaal. We kantelen het beeld. Het is tegenhouden én doorlaten. Het is handhaven én mogelijk maken. Het is beschermen én verder brengen. Zo zorgen we ervoor dat meer mensen een carrière bij de Douane overwegen.

Effect
Iedereen vindt wel wat van de Douane. Om een collectief beeld van de organisatie te kantelen, moeten we dus breed zichtbaar zijn. We kiezen daarom voor een publiekscampagne op televisie, online en op de radio. Alleen op YouTube leverde dat al meer dan 24 miljoen views op, waarvan meer dan een kwart de video ook uitkeek. Ook intern zorgt de campagne voor draagvlak en trots.
Irresistible employer brand Irresistible employer brand Irresistible employer brand Irresistible employer brand

Een cultuur waar je bij wilt horen

Belastingdienst